หุ่นยนต์ติดป้ายระบบอัตโนมัติ
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หุ่นยนต์ติดป้ายระบบอัตโนมัติ
สำหรับโรงงานผลิตที่ต้องการติด Sticker ลงบนบรรจุภัณฑ์จำนวนมาก เราออกแบบให้ผู้ใช้งาน ป้อนบรรจุภัณฑ์เข้าเครื่องคราวละมากๆ เป็นแผง แขนกลในเครื่องจะหยิบงานทีละชิ้น ไปรับ Sticker ที่ส่งมาจากม้วนเก็บ โดยมีระบบลอก Sticker ที่เราสร้างขึ้นโดยเฉพาะป้อนชิ้น Sticker ให้
แขนกล (Robot Nachi MZ-07L) จะพัน Sticker รอบบรรจุภัณฑ์รูปสี่เหลี่ยมคางหมู นำไปผ่านกล้องอ่าน Bar code และตรวจสอบความเรียบร้อยของตำแหน่งการติด Sticker
ในเครื่องมีการใช้ระบบกล้อง (Vision Camera) เพื่อช่วยในการปรับตำแหน่งการป้อน Sticker ให้แม่นยำ ระบบ Tool changer เปลี่ยนหัวจับชิ้นงานให้หยิบบรรจุภัณฑ์ได้ 2 รุ่น
สามารถลดพนักงานในกระบวนการนี้จาก 3-4 คนเหลือเพียงคนเดียว

 

SISTOMAT "ส่งมอบกระบวนการผลิตที่ดีกว่า"
สนใจติดต่อ

 Tel : 0 2529 0880 

 Email : sales@sistomat.com

 www.sistomat.com

 www.facebook.com/sistomat

 @sistomat