Functional test fixture
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

Functional test fixture

เครื่องมือในกระบวนการทดสอบทางไฟฟ้าสำหรับโรงงานอีเล็กทรอนิกส์ ออกแบบเฉพาะเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น ช่วยให้การทดสอบบอร์ดอีเล็กทรอนิกส์ เป็นไปได้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ มั่นใจในคุณภาพ 100%

 

SISTOMAT "ส่งมอบกระบวนการผลิตที่ดีกว่า"
สนใจติดต่อ

 Tel : 0 2529 0880 

 Email : sales@sistomat.com

 www.sistomat.com

 www.facebook.com/sistomat

 @sistomat